Talenten

De huidige tijd vraagt veel van kinderen en jongeren, waardoor het voorkomt dat ze niet goed in hun vel zitten en vastlopen. Vaak hebben volwassenen om hen heen al van alles geprobeerd om de moeilijkheden samen op te lossen. Soms lukt het niet en dan kan hulp gezocht worden bij een coach.

Document X.Y

1. Individuele coaching

Kinderen:

Rond de periode dat kinderen 6 jaar worden stijgen de verwachtingen plots heel snel: op school leren ze lezen, schrijven, rekenen en thuis volgt er vaak nog de combinatie van huiswerk en hobby’s … Op de momenten dat er veel groei verwacht wordt bij kinderen is het cruciaal dat ze voldoende energie en veerkracht hebben. Een kortdurende coaching kan voldoende zijn om meer inzicht te krijgen en vaardigheden aan te leren. Een aanrader voor het kind en om zelf als ouder mee aan de slag te gaan.

Jongeren:

Tijdens deze ontwikkelingsfase verandert het zelfbeeld: de tiener maakt zich los van de ouders en plaatst de zoektocht naar zelfkennis centraal, vrienden vormen de basis van deze zoektocht en de groei naar zelfstandigheid.

Deze ontwikkeling vraagt heel wat van het jongerenbrein en vaak is het als ouder niet gemakkelijk om goed te doen. Een externe partner kan dan voor zuurstof en rust zorgen door o.a. de noden van je kind te vertalen en terug te koppelen. Vanuit respect en vertrouwen in elkaar wandel ik graag een stukje met je mee.

2. Talent als label

Talent kan je vergelijken met een hernieuwbare energiebron: als je doet waar je goed in bent laden je batterijen op en bouw je aan je eigen geluk. Doe je waar je niet goed in bent, dan lopen je batterijen geleidelijk aan leeg. Een goed evenwicht bewaken is dus belangrijk.

Kinderen zijn zich niet bewust van hun talenten, daarom heb jij de belangrijke rol om hun talent te helpen groeien. Help ze om te kiezen voor hun talent, een keuze voor hernieuwbare energie die zijn vruchten afwerpt op de korte en lange termijn.

3. Psycho-educatie

Dat gras niet groeit door er aan te trekken weten we allemaal. En toch blijft er zoveel aandacht gaan naar wat kinderen en jongeren niet kunnen. Labels en diagnoses geven vaak toegang tot hulp maar hebben ook een grote invloed op het zelfbeeld van kinderen en jongeren.

Psycho-educatie is de manier om op korte termijn inzicht te verwerven in je sterktes en leert je vaardigheden aan om gericht om te gaan met je moeilijkheden.

4. info-sessie, ouderavond of studiedag coaching

Talent als diagnose

Dat gras niet groeit door er aan te trekken weten we allemaal. En toch blijft er zoveel aandacht gaan naar wat kinderen en jongeren -nog- niet kunnen. Tijdens deze info-sessie bespreek ik de risico’s van overdiagnose van bv leerstoornissen en toon aan dat het ook anders kan. Want dat wat je aandacht geeft groeit!

Talentgericht kijken naar kinderen

Talent kan je vergelijken met een hernieuwbare energiebron: als je doet waar je goed in bent laden je batterijen op en bouw je aan je eigen geluk. Doe je waar je niet goed in bent, dan lopen je batterijen geleidelijk aan leeg. Een goed evenwicht bewaken is dus belangrijk. Kinderen zijn zich niet bewust van hun talenten, daarom heb jij de belangrijke rol om hun talent te helpen groeien. Help ze om te kiezen voor hun talent, een keuze voor hernieuwbare energie die zijn vruchten afwerpt op de korte en lange termijn. Tijdens deze infosessie leer je wat talent is, hoe je talent kan herkennen en krijg je enkele praktische tips voor thuis.

Talent gedreven omgaan met kinderen

Talent kan je vergelijken met een hernieuwbare energiebron: als je doet waar je goed in bent laden je batterijen op en bouw je aan je eigen geluk. Ligt de focus vaak op waar je niet goed in bent, dan lopen je batterijen geleidelijk aan leeg. Tijdens deze workshop leren we dit evenwicht te bewaken voor onszelf en onze kinderen/leerlingen.

Het 9-jarige kind

Kinderen van 9 worden kritischer, zetten zich af tegen de sprookjeswereld en komen stap voor stap dichter bij de “echte” wereld. Ieder kind is anders en uniek, beleeft deze ontwikkelingsfase op een heel EIGEN manier. Ze worden zich bewust van hun eigen IK. Deze zoektocht verloopt niet altijd vlekkeloos. Als ouder zal inzicht in hun ontwikkeling helpen om ze beter te begrijpen

Wil je een sessie boeken of heb je een vraag?