laat ze blinken

Ouders

Vind vertrouwen in de toekomst van je kind en vergroot hun zelfvertrouwen, een keuze die op korte en lange termijn bepalend zal zijn voor jullie toekomst.

 

 laat me helpen

“Elk dag worden vijftig ouders van kinderen met verhoogde zorgnoden arbeidsongeschikt verklaard.”

Volgens een artikel uit De Morgen van 21.07.2022 hebben ouders van kinderen met verhoogde zorgnoden een kwart meer kans op langdurige ziekte. Het gaat hierbij om minderjarigen met een verhoogd risico op ontwikkelings, gedrags- of emotionele moeilijkheden. Voor Vlaanderen gaat dit over 1 op de 15 kinderen en 1 op de 10 gezinnen.

Weegt de zorg voor je kind(eren) ook soms zwaar en ben je gaande weg vergeten voor jezelf zorg te dragen? Laat me je helpen. 

Herken je jezelf in die ouders die het moeilijk hebben om een evenwicht te vinden tussen privé en werk?  Laat me je helpen. 

 Talent als label

Talent kan je vergelijken met een hernieuwbare energiebron: als je doet waar je goed in bent laden je batterijen op en bouw je aan je eigen geluk. Doe je waar je niet goed in bent, dan lopen je batterijen geleidelijk aan leeg. Een goed evenwicht bewaken is dus belangrijk.

Kinderen zijn zich niet bewust van hun talenten, daarom heb jij de belangrijke rol om hun talent te helpen groeien. Help ze, door zelf te kiezen voor je talent, een keuze voor hernieuwbare energie die zijn vruchten afwerpt op de korte en lange termijn.

ouder inspiratie sessie 

Talent als diagnose

– een andere kijk op leerproblemen-

meer data voor 2023 in het najaar

-samenwerking met Chateau Flow-

Wil je een sessie boeken of heb je een vraag?